FORMULÁR LEASING SKSI


Klient

Meno a priezvisko / Názov spoločnosti
Bydlisko / Sídlo spoločnosti
Email
Telefón

Technika alebo technológia

Typ dopravnej, stavebnej techniky alebo technológie
Cena technológie vrátane DPH
Preferovaná výska akontácie

Motorové vozidlo

Značka a model vozidla
Cena vozidla vrátane DPH
Preferovaná výska akontácie
Druh vozidla

Financovanie

Preferovaný produkt financovania
Doba financovania

Iné

Poznámka